دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) المان فرهنگ ایمنی فرآیند با تدریس آنلاین آقای تایس کورتس از کشور هلند مدیر انجمن ایمنی فرآیند اروپا و با ترجمه مهندس نوید حسینی در محل سالن کنفرانس پالایشگاه هفتم برگزار شد.برگزاری این دوره با حضور همکاران محترم HSE و دیگر همکاران واحدهای مرتبط پالایشگاه هفتم و با همکاری