برگزاری دوره اموزشی مجازی ارزیابی ریسک حریق

برگزاری دوره اموزشی مجازی ارزیابی ریسک حریق با حضور دانشجویان رشته مهندسی ایمنی و مهندسی شیمی در پلتفرم اموزش مجازی شرکت مهندسی ایمنی پارا

تاریخ: ۲۳ و ۲۴ تیر
مدرس
مهندس نوید حسینی
کارشناسی عمران دانشگاه صنعنی
شریف
و کارشناسی ارشد مهندسی hse از دانشگاه امیرکبیر