دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) المان فرهنگ ایمنی فرآیند با تدریس آنلاین آقای تایس کورتس از کشور هلند مدیر انجمن ایمنی فرآیند اروپا و با ترجمه مهندس نوید حسینی در محل سالن کنفرانس پالایشگاه هفتم برگزار شد.
برگزاری این دوره با حضور همکاران محترم HSE و دیگر همکاران واحدهای مرتبط پالایشگاه هفتم و با همکاری واحد آموزش همراه بود.
هدف از برگزاری این دوره آموزشی بنا نهادن و اجرای سیستم مدیریتی یکپارچه و فراگیر به منظور مدیریت ایمنی فرایند و ایجاد محیط های کاری ایمن و کاهش پتانسیل رخداد حوادث فاجعه بار در صنایع فرایندی بوده است که امری ضروری و لازم است.