دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) المان فرهنگ ایمنی فرآیند با تدریس آنلاین آقای تایس کورتس از کشور هلند مدیر...
بیشتر

روز ایمنی و آتش نشانی گرامی باد

در روزی که پیام وزیر نفت در گرامیداشت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی را می خواندم، یاد وزیر جاودان نفت ایران محمدجواد تندگویان در ذهنم زنده شد.
بیشتر

برگزاری دوره اموزشی مجازی ارزیابی ریسک حریق

برگزاری دوره اموزشی مجازی ارزیابی ریسک حریق با حضور دانشجویان رشته مهندسی ایمنی و مهندسی شیمی در پلتفرم اموزش مجازی
بیشتر

برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی (ایزومتریک)

برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی ( ایزومتریک) با همکاری انجمن علمی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشکده نفت آبادان
بیشتر

برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی (pfd & p&id)

ا همکاری انجمن علمی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشکده نفت آبادان (pfd & p&id)
بیشتر

برگزاری دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

برگزاری دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای ایزو ۴۵۰۰۰:۲۰۱۸ با حضور کارشناسان حوزه
بیشتر

دوره اموزشی ایمنی عمومی برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی مجازی ۸ ساعته ایمنی عمومی با حضور بیش از ۱۰۰ نفر شرکت کننده توسط شرکت مهندسی ایمنی پارا
بیشتر

برگزاری دوره آموزشی حضوری مروری بر مدیریت ایمنی فرآیند

این دوره آموزشی مطابق تقویم، در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۰ و به تدریس جناب اقای مهندس بهرام قاسمی به صورت حضوری و در محل شرکت مهندسی ایمنی پارا
بیشتر
۱ ۲

دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره آموزشی مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) المان فرهنگ ایمنی فرآیند با تدریس آنلاین آقای تایس کورتس از کشور هلند مدیر...
بیشتر

روز ایمنی و آتش نشانی گرامی باد

در روزی که پیام وزیر نفت در گرامیداشت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی را می خواندم، یاد وزیر جاودان نفت ایران محمدجواد تندگویان در ذهنم زنده شد.
بیشتر

برگزاری دوره اموزشی مجازی ارزیابی ریسک حریق

برگزاری دوره اموزشی مجازی ارزیابی ریسک حریق با حضور دانشجویان رشته مهندسی ایمنی و مهندسی شیمی در پلتفرم اموزش مجازی
بیشتر

برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی (ایزومتریک)

برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی ( ایزومتریک) با همکاری انجمن علمی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشکده نفت آبادان
بیشتر

برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی (pfd & p&id)

ا همکاری انجمن علمی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشکده نفت آبادان (pfd & p&id)
بیشتر

برگزاری دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

برگزاری دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای ایزو ۴۵۰۰۰:۲۰۱۸ با حضور کارشناسان حوزه
بیشتر

دوره اموزشی ایمنی عمومی برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی مجازی ۸ ساعته ایمنی عمومی با حضور بیش از ۱۰۰ نفر شرکت کننده توسط شرکت مهندسی ایمنی پارا
بیشتر

برگزاری دوره آموزشی حضوری مروری بر مدیریت ایمنی فرآیند

این دوره آموزشی مطابق تقویم، در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۰ و به تدریس جناب اقای مهندس بهرام قاسمی به صورت حضوری و در محل شرکت مهندسی ایمنی پارا
بیشتر
۱ ۲