دکتر هاشم ستاره

 • مدرس دوره های PSM، مهندسی حریق و مدیریت بحران
 • استاد دانشگاه صنعت نفت
 • بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس در زمینه HSE

مهرداد جهانی

 • مدرس دوره های PSM و QRA
 • Nebosh PSM Certified
 • ۵ سال سابقه تدریس مرتبط

Luigi Antozzi

 • مدرس بین المللی دوره های PHA
 • TÜV Rheinland FSE Certified
 • ۱۵ سال سابقه تدریس مرتبط

Dr. Tijs Koerts

 • مدرس بین المللی دوره های PSM
 • CCPS PSM Certifie
 • ۲۵ سال سابقه تدریس مرتبط

علی سیدی پور

 • مدرس دوره های AIM، PIMS، WIMS، SIMS
 • منتخب جایزه بین المللی IAM
 • ۱۰سال سابقه تدریس مرتبط

نوید حسینی

 • مدرس دوره های HSE
 • ۳ سال سابقه تدریس مرتبط

دکتر واحد دهقانی

 • مدرس دوره های JHA و HSE-MS
 • ۱۰سال سابقه تدریس مرتبط

مهندس نیوشا عباسیان

 • مدرس دوره های HSE
 • ۳ سال سابقه تدریس مرتبط